Miqësia

0
Miqësia është një thesar i vlefshëm, kurse miku i mirë është shoqëruesi i ndershëm. Në fakt, mik i mirë llogaritet një njeri i cili...

Kriteret e të mençurve

0
Kriteret e të mençurve Hyrje Krahas cilësive trupore njerëzore, që së bashku me veçoritë dalluese shoqërore i klasifikojnë njerëzit, sipas kohës, vendit dhe rrethit ku ata...

E di se jam në rrugë të drejtë – Motra juaj Andy, Republika Sllovake

0
E di se jam në rrugë të drejtë Konvertime December 25th, 2007  “Njeriu. Nocion i vjetër sa Toka, i njohur për secilin prej nesh. Nocion i...

SI E PRANOVA ISLAMIN

0
Unë çdoherë e kam besuar Zotin prej që e mbajë në kujtesë të kaluarën. Nëna ime ka qënë katolike, besimtare e fortë. Kështuqë, unë...

4 Dobite e lyerjes se syve me kuhl

0
Sunet i harruar: Lyerja e syve me kohl I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Ju këshilloj për ithmid-in (pigment arab për...

Fol mirë ose hesht!

0
Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaju, robërve të Mi, që të flasin atë që është më e mira. Në të vërtetë, djalli mbjell ngatërresa ndërmjet tyre....

3 mirësitë që ka kjo lutje

0
O Zoti ynë! Na jep mirësi në dynja dhe në botën tjetër Ibn Kerithi (Allahu e mëshiroftë) në komentin e ajetit 201 të sures El...