Sunday, November 27, 2022

Agnosticist

0
Agnosticist. m. sh. filoz. Emri me të cilin quhen pasuesit dhe mbrojtësit e pikëpamjeve të agnosticizmit. Agnosticist. mb. filoz. Që ka të bëjë me agnosticizmin; që ndjek...

DAKTILOGRAFI

0
DAKTILOGRAFI. f. 1. Mjeshtëria e teknika e të shtypurit me makinë shkrimi. / Kursi i daktilografisë. Mësoj daktilografinë.

Dajlan

0
DAJLAN. m. sh. 1. Thurimë a resë me kallama ose me hunj të ngulur në tokë, që bëhet zakonisht afër derdhjes së lumenjve, në gjire...

DALLAVERE

0
DALLAVERE, f. kryes. sh. Veprim i pandershëm i një njeriu të keq, i cili përpiqet që me rrugë të padrejta e me mashtrime të marrë...

Mbrojtja e konsumatorit

0
Mbrojtja e konsumatorit Konsumator nënkupton çdo person fizik që blen dhe përdor mallra ose shërbime për plotësimin e nevojave të veta dhe jo për qëllime...

Vasijah

0
Vasijah: Kjo është fjalë Arabe për trashëgiminë. Sipas ligjit islam, personi nuk mund të caktoj më tepër se një të tretën e pasurisë të...

Uakf

0
Uakf: Kjo e ka kuptimin e pronës që i është dhënë apo besuar individit apo organizatës për qëllime të caktuara bamirëse.  

Zakat

0
Zakat: Kjo i referohet një pagese obligativ për çdo Musliman që ka prone në pasuri në vlerë të barabartë apo më të lartë sesa...

Ushr

0
Ushr: Kjo i referohet dhjetë përqindëshit dhe në disa raste pesë përqindëshit që paguhet nga produktet bujqësore nga ana e Muslimanëve si pjesë e...

Takaful

0
Takaful: Kjo është skemë e ndihmës reciproke që ofron sigurim për njerëzit nga të rënuri në gjendje të papritura të nevojës.