Sunday, November 27, 2022

Sadakah al-Fitr

0
Sadakah al-Fitr: Ky është një obligim i paguar gjatë muajit të Ramazanit.  

Sadakah

0
Sadakah: Kjo ka kuptimin e krejt asaj që ipet apo ndihmë që ofrohet tjerëve duke kërkuar kënaqësinë e Allahut. Poashtu i referohet edhe veprës...

Rikaz

0
Rikaz: Kjo është pasuri e vjetër e gjetur e gropuar në tokë dhe në rastin në të cilin pronari nuk dihet,  

Riba al-Fadl

0
Riba al-Fadl: Kjo i referohet interesit në ndërrim. Kjo lidhet me shtesën e marrë gjatë ndërrimit të mallrave të llojit të njëjtë (p.sh. grurë...

Riba Nasia

0
Riba Nasia: Kjo i referohet interesit në borxh. Nasia ka kuptimin e vonesë së dhënë për borxhlinj. Ky lloj i Riba-së mund të haste...

Kard Hasan

0
Kard Hasan: Kjo ka kuptimin literal hua e mirë. Në ekonominë islame, kjo i referohet huave pa kurfar kthimi në hua apo investim përveç...

Riba

0
Riba: Kjo ka kuptimin e interesit apo kamatës. Më detalisht kjo i referohet çdo pagese shtesë në marrëveshje përmbi apo shtesë në pjesën bazë...

Nisab

0
Nisab: Kjo i referohet sasisë minimale të pronës që i obligohet pagesës së Zakat-it.  

Muzara'ah

0
Muzara'ah: Kjo është kontratë që përshinë rezervimin e një pjese si në Mukhabarah.  

Musharakah

0
Musharakah: Kjo i referohet thjeshtë partneritetit. Kjo është si një marrëveshje për punë të përbashkët që nënkupton kushtet e partneritetit. Për shumicën e punëve...