Thursday, September 29, 2022

Gjurmët e Islamit paraotoman, Kosova kishte xhami që në vitin 1289!

0
“Allahu ekber, Allahu ekber, …, Esh-hedu en la ilahe il-lall-lah, Esh-hedu en la ilahe il-lall-llah …”. Kjo thirrje po përhapej në fshatin Mlikë të Gorës...

Shejkh Albani ngiste shpejt makinën – Ngjarje me Imam Albanin dhe Shejkh Ibën Bazit...

0
Ngjarje me Imam Albanin dhe Shejkh Ibën Bazit (Allahu i mëshiroftë!) Një prej nxënësve të dijës hipi në makinën shejh Albanit (Allahu e mëshiroftë!). Shejhu e...

Çka tha Princi Otto Von Bismark (themeluesi i Gjermanisë) për Muhammedin (Alejhi Selam)?

0
Princi Otto Von Bismark, politikan dhe burrë i madh shteti, themeluesi i Gjermanisë, i cili njihet në popull si “Udhëheqësi i Hekurt“, thotë: “Muhammedi është...

Shejh Albani për fudbollin

0
Shejkh el-Albânî: Sa i përket futbollit, unë nuk e konsiderojë atë të padobishëm, pa e përmendur të ndaluar. Megjithatë, ka kushte të cilat për dijetarët...

Ja çfarë i tha Shejh Albanit ministri i brendshëm i Sirisë!

0
Ministri i brendshëm i Sirisë në atë kohë më tha se ai e di se daveti im është e vërteta!!! Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: “Myftiu...

A e dini pse Shqiptarët u bëheshin Musliman?!

0
Ja se ç'thotë William Martin Lake ,Londer 1835 "Shqiptaret behesh mysliman, sepse kjo fe pajtohej me natyren e tyre dhe nuk toleronte ,peruljen ,martirizimin,servilizmin,dhe ofendimin. " "Udhetime...

Historia e Shiave

0
Feja e Shi’ajve qe themeluar nga një Çifut prej Jemenit i quajtur Abdullah ibn Sebe. Kjo fe ka filluar me vrasjen e Halifes së...

Shejh Albani, shqiptari që u bë dijetar i shekullit të kaluar në botën islame...

0
Nuk është e rrallë të dëgjojmë për shumë shqiptarë të cilët kanë bërë emër dhe janë bërë referencë botërore në shumë sfera jetësorë. Rast...

Fitnah mes Sahabëve – Ja si ja ktheu letrën Muaviu (r.a) perandorit Romak

0
Letër e perandorit romak drejtuar Muaviut: "Ne kemi kuptuar se çfarë ka ndodhur mes teje dhe Ali ibn Ebi Talibit, dhe ne e shohim se...

Ky është Mbreti i Belgjikës i quajtur “Leopold II” , i cili ka vrarë...

0
Ky është Mbreti i Belgjikës i quajtur "Leopold II" , i cili ka vrarë rreth 10 milionë afrikanë në Kongo. Kjo Evropa po del ta...