Brendia e xhamisë së Malkoç beut në Shiklosh – Hungari.

0
327

Brendia e xhamisë së Malkoç beut në Shiklosh – Hungari.
Xhamia shfrytëzohet për namazet e xhumasë dhe të Bajramit, përndryshe është muze.
Xhamia është e ndërtuar në vitet 1543-1565.