3 shkaqet pse xhindi e godet njeriun

0
Ndonjëherë xhindi e dashuron njeriun e goditur dhe e godet atë për t’u kënaqur me të. Kjo goditje është më e lehta dhe më...

8 gjërat që duhet të largohesh kur bëhesh musliman

0
Cfarë gjërave duhet që t’u largohet 1-Duhet të largohet nga shirku me të gjitha llojet dhe format e tij. Shirk është adhurimi i tjetër kënd...

Gjynahet largojnë engjëjt prej njeriut’

0
Gjynahet largojnë engjëjt prej njeriut’ Pasojë e gjynaheve është fakti se ato largojnë nga njeriu mikun e tij, krijesën më të dobishme për të, atë...

A e di kur duhet të qash për veten?

0
A e di kur duhet të qash për veten?? – Kur e sheh të keqen dhe nuk e urren dhe kur e sheh të mirën...

Si kanë mbijetuar hadithet deri më sot

0
Imam Buhariu thotë se ai kishte mësuar përmendsh mbi 600,000 hadithe, nga të cilat ai nxori rreth 7000 për Sahih-un e tij (ose rreth...

9 këshilla që si ke dëgjuar më parë

0
1 – Sehl bin Sa’di radijallahu anhu ka thënë: “Një njeri erdhi tek Profeti salAllahu alejhi ue selem dhe i tha: “O i Dërguari...

Si duhet ta trajtojmë jetimin

0
Prej hakut të jetimit është që muslimanët ta marrin nën përkujdesjen e tyre, ta edukojnë, të kujdesen për ushqimin, veshmbathjen, pasurinë, deri në kohën...

5 veprat që të shërojnë zemrën

0
Ibrahim El-Hauas (Allahu e mëshiroftë) thoshte: “Shërimi i zemrës është tek pesë gjëra: 1. Leximi i Kuranit me meditim 2. Barku i zbrazët 3. Namazi i natës 4. Lutja...

Sa sevape mund të fitosh në 10 minuta?

0
Pasi që vështrova gjendjen time dhe gjendjen e atyre që e humbin kohën e tyre në sende të kota, unë dëshirova që të inkurajojë...

Thirrja që shejtani i bën njeriut

0
Allahu Tebarake ue Te’ala ka thënë: “O njerëz! Ushqehuni me të gjitha ato gjëra të lejuara e të mira që gjenden në tokë dhe...