Rëndësia e Elegancës në jetën e Myslimanit

Imam Maliku na përcjell, se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ishte në xhami, e hyri një njeri me flokë të pakrehura dhe mjekër të parregulluar. Tregoi Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, në drejtim të tij me dorë, sikur dëshironte ta urdhërojë që të krehë flokët dhe të rregullojë mjekrën e tij. Ai edhe veproi ashtu, e pastaj u kthye. Pastaj Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, tha: A nuk është kjo më e mirë, se sa të vijë dikush me flokë të pakrehura sikur të ishte shejtan. (sahih, shiko: “Mushkatul-Mesabih”, nr. 4421).

Artikulli paraprakSi të shpëtoni nga kapsllëku
Artikulli vijuesShtigjet drejt lumturisë