5 shkaqet që ju pengojnë në faljen e namazit të sabahut

Shkaqet që pengojnë në ngritjen për faljen e namazit të sabahut me kohë:
– Pagjumësia dhe ndeja pas namazit të jacisë.
– Mosnjohja e vlerës së namazit të sabahut.
– Mosfrika nga dënimi i Allahut.
– Dashuria dhe imani i dobët në Allahun.
– Mospërgatitja e shkaqeve për zgjim si kurdisja e orës me zile etj

Shkaqet që ndihmojnë në ngritjen për faljen e namazit të sabahut me kohë:

– Siqeriteti i plotë dhe vendosmëria që të zgjohesh për namaz të sabahut.
– Shkuarja në gjumë herët, menjëherë pas namazit të jacisë dhe largimi nga ndeja pas jacisë, në mënyrë që të zgjohesh herët, e pas namazit të sabahut të punosh, sepse Allahu pas sabahut i shpërndan furnizimet (rizkun).
– Ta bëjmë planin tonë ditor në përputhje me orarin e namazeve, duke lënë kohë të mjaftueshme për çdo namaz.w

Artikulli paraprakNxitoni drejt faljes së gjynaheve
Artikulli vijuesTërmeti në Itali: Mbi 159 të vdekur, po gërmohet ende nën rrënoja