Ankandi

0
325

Ankandi është një hapsirë e caktuar tregëtare në të cilën veprojnë oferta dhe kërkesa të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në caktimin e çmimit.