Çfarë tha Alija Izetbegoviq dikur?

0
201
“Nëse vini në pushtet ose ju ofrojnë ndonjë post keni kujdes nga sjelljet e juaja. Mos u bëni mendjemëdhenj, mos t’ju hyjë vetja në qejf. Mos merrni gjërat të cilat nuk ju përkasin juve,ndihmoni të dobëtit dhe përmbahuni rregullave të moralit. Mos harroni se çdo pushteti i vjen fundi. Çdo post ose pushtet është përkohësisht i yti, pra është kalimtar dhe herët a vonë të gjithë kanë për të dhënë llogari fillimisht para popullit të tyre e pastaj para Zotit të gjithësisë”
 
Alija Izetbegoviq –  kryetar i parë Bosnjës dhe Hercegovinës së pavarur, themelues dhe kryetar i parë i Partisë së Aksionit Demokratik.