Disa pasoja negative që sjell aborti te femrat

0
2348

– Gjatë abortit mund të ndodhë carja e mitrës
– Nëse hasen probleme me mitrën duhet të cahet barku

– Nëse je e detyruar mund ta heqësh fare mitrën

– Pas aborteve hemorragjitë janë me përqindje të lartë

– Komplikacionet më të shpështa bashkë me hemorragjitë janë me përqindje të lartë

– Shpeshherë është i nevojshëm një pastrim I dytë

– Aborti ul mundësinë për të ngëlur prapë shtatzënë

– Mund të shkaktojë edhe vdekjen e gruas