Fryma

0
383

Fryma është sasia e ajrit që thithet me anë të veprimtarisë së frymëmarrjes dhe që gjendet në mushkëritë dhe në trupin e njeriut.
Emërtimet “frymë” dhe “frymëmarrje” përdoren gabimisht shpesh në gjuhën e përditshme si fjalë me të njëjtin kuptim. Në rrethet shkencore frymëmarrja është pjesa e pastër fizike e frymës, ku bëhet dallimi në një pikëpamje fizio – anatomike (Frymëmarrja e jashtme) dhe biokimike (Frymëmarrja e brendshme).