Ja çfarë tha Jusuf el Kardavi për Shuajb Arnautin

0
1155

Allahu e mëshiroftë vëllaun tonë, dijetarin e madh #Shuajb_Arnautin, dijetarin e hadithit dhe shërbëtorin e Sunnetit të pastër pejgamberik.
O Allah, fale atë, pranoje në mesin e të mirëve dhe shpërbleje me shpërblimet më të mira që me to i shpërblen dijetarët veprimtarë të sinqertë! Amin!

#Dr_Jusuf_El_Kardavi