Mërgim Mavraj me refugjatët Sirian – Citon ajet nga Kurani

0
498

Mërgim Mavraj me refugjatët Sirian – Citon ajet nga Kurani

Mos i trajto njerëzit me nënçmim dhe mos ec në tokë me mendjemadhësi, se Allahu nuk i do mendjemëdhenjtë e mburracakët!

Kuran 31:18