Në Turqi organizihet konferenca ndërkombëtare për shqyrtimin e problemeve të xhamive

0
226

Konferenca e parë ndërkombëtare për të diskutuar problemet e xhamive organizohet nga Organizata për Çështje Fetare të Turqisë në bashkëpunim me Fakulltetin e Arkitekturës pranë Univerzitetin të Arteve të Bukura “Moamar Sinan” të këtij vendi dhe pritet të zhvillohet në muajin tetor ku do të kryen punimet e veta për gjatë katër ditëve.

Në këtë konferencë do të trajtohen tema dhe çështjet si arkitektura e xhamive nga e kaluara deri me tash, arkitekturat tradicionale të xhamive, arkitektura e xhamive në kulturat e ndryshme, struktura e xhamive, roli i pushteteve lokale për të përcaktuar zonat për ndërtimin e xhamive, standardet për rikonstruktimin e xhamive, arkitektura moderne, pozita e xhamive në qytetet si dhe karakteristikat dhe koncepti i xhamive.

Në bazë të këtij raporti, hulumtimet e bëra në fushën e problemeve të xhamive nga aspekti ariktekturist, efikasiteti dhe estetitka e shtyer Organizatën e Çështjeve Fetare të Turqisë që të merr iniciativë për të i zgjidhur këto probleme dhe në po këtë drejtim do të i shqyrton planet dhe projektet përkatëse me nevojat dhe kërkesat e sotëshme dhe arkitektura e xhamive në shekullin 21.

Në bazë të këtij raporti gjithashtu njoftohet se ekzistenca e xhamive me stilet e pasura të arkitekturës të këtyre viteve të fundit nuk iu ka përgjigjur kërkesave të popullit të këtij vendi ndërsa xhamitë prezente me stilin e vjetë të arkitekturës nuk janë në harmoni me shoqërinë e sotëshme.

Gjithashtu me zhvillimin e shpejt dhe modernizimin e stileve të arkitekturës, xhamitë nuk bëjnë perjashtim nga ky proces prandaj xhamitë të cilat gjatë viteve të fundit janë ndërtuar në mënyrë jasht principeve esenciale nuk mund të i rezistojnë fatkeqësive natyrore prandaj Organizata e Çështjeve Fetare të Turqisë ka kërkuar nga qytetarët e këtij vendi që të i paraqesin qendrimet dhe medimet e tyre në lidhje me problemet ekzistuese në xhamitë duke përfshirë arkitekturën dhe estetikën strukturarle e pamjën e jashtme./kohaislame