Rregull i njohur çdo aksion shkakton reaksion.

0
218

Rregull i njohur çdo aksion shkakton reaksion.
Andaj në rrafshin global nëse i lejohet një kasapit të vazhdoj me masakrat në gra e fëmij, atëherë vazhdon edhe solidarizimi në të gjitha format me viktimat.
Në rrafshin lokal nëse dikush për shkaqe të interesit ose ideologjisë ofendin dhe nënçmon njerëz dhe veprime, ata veç e ngjsllin dhe forcojnë edhe më shumë lëvizjen dhe veprimtarin e tyre.
Andaj parashtrohet pyetja: Këta a nuk dijnë çka veprojnë? 
Mllefi i akumuluar nuk i lejon të jenë racional në veprimet e tyre? 
Ose i shfrytëzon Allahu si mjet për tu bërë e njohur edhe më gjerë Fjala e Tij?
“Allahu do ta bëjë triumfues Fenë e Tij edhe pse këtë shumë njerëz nuk arrijnë ta kuptojnë”. Jusuf:21

Hoxhe Bekir Halimi