Shikimi i Allahut në ëndërr

Shikimi i Allahut në ëndërr

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!)

Pyetësi: Të shikuarit e Allahut në ëndërr, a është kjo prej veçorive të tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) apo jo? Në librat e biografisë përmendet “Shikova Zotin tim” dhe “Filani e pa Zotin e tij”.

Shejhu: Nuk ka ndonjë argument që tregon se kjo është prej veçorive (të Profetit).

Pyetësi: Kush është kuptimi i fjalës së tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!): “E pash Zotin tim në formën më të mirë.”?

Shejhu: Sigurisht që është për qëllim në ëndërr.[1]

________________

 [1] Shkëputur nga “Meusua el alameh el imam muxhedid el asr Muhamed nasirudin el Albani” vëll. 7

Artikulli paraprakTë duash Allahun dhe të fitosh dashurinë e Tij
Artikulli vijuesTHËNIET E MENDIMTARËVE ME FAMË BOTËRORE RRETH ISLAMIT, KUR’ANIT DHE MUHAMEDIT