18 rregulla për të cilat ka nevojë muslimani në periudha të sprovave

0
414

Rregulla për të cilat ka nevojë muslimani në periudha të sprovave

1. Mos ndiq emocionet, por kanalizoi ato me rregullat e fesë
2. Sigurohu mirë, para se të përcjellësh fjalët e të tjerëve
3. Largoje injorancën dhe mëso veten e të tjerët
4. Në çështjet e debatueshme midis dijetarëve, merr fjalën e më të mëdhenjve, në moshë dhe dituri, e bëj kujdes nga të vegjlit e tyre
5. Largoju bidateve dhe kapu fort pas Sunetit
6. Mos iu afro fitnes, por qëndro larg saj
7. Ndalimi i hyrjes së fitnes është më i lehtë se largimi i saj
8. Mos paso epshin tënd kur zgjedh një fetva, por gjithmonë merr atë që është e argumentuar
9. Nëse je i paditur, mos zgjidh fetvanë që të intereson, por ndiq atë që është më i ditur se ty
10. Kujdes, mos ndrysho gjendjen tënde, por përqëndrohu në fe me dritën e Kuranit dhe të Sunetit
11. Mos i kundërshto argumentet sipas asaj që të vjen për shtat ty, por atë që të intereson bëje të jetë në përputhje me argumentet
12. Kujdes nga përçarja dhe qëndro me të bashkuarit
13. Kujdes nga padrejtësia, sherri dhe dënimi! Kapu fort pas të drejtës dhe të drejtëve, të mirës dhe të mirëve
14. Mos i kërko fitnet, por lutiu Allahut të të ruajë nga e keqja e saj
15. Mos u mashtro me stolitë e fitnes, por vështro realitetin e saj me syrin e besimtarit
16. Kujdes nga ekstremizmi dhe kapu fort pas mesatares
17. Kujdes nga shkelja e të drejtave dhe zbato detyrimet
18. Kujdes nga dritshkurtësia dhe njihe të vërtetn me bazat dhe efektet e saj

Përgatiti shejh Sulejman Err rruhejli – Allahu e ruajtë!