21 Dëmet e të zbuluarit të femrës

1. Të zbuluarit është mosbindje ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij.
2. Të zbuluarit është prej gjynaheve të mëdha.
3. Të zbuluarit bëhet shkak për të qenë larg Mëshirës së Allahut.
4. Është cilësi e banorëve të zjarrit.
5. Është errësirë në Ditën e Gjykimit.
6. Të zbuluarit është shenjë hipokrizie (nifaku).
7. Është herezi (mëkat).
8. Të zbuluarit është paturpësi.
9. Të zbuluarit është traditë djallëzore.
10. Të zbuluarit është zakon i paganeve.
11. Është ndër zakonet e shëmtuara të kohës së injorancës.
12. Është vulgaritet, prapambetje, degjenerim e pasim i verbër.
13. Është derë e së keqës.
14. Të zbuluarit është lajthitje.
15. Është shfarosëse e xhelozisë dhe turpit.
16. Është ndër shkaqe që cojnë në gjakderdhje dhe që ndikojnë në prishjen e moralit të meshkujve.
17. Bëhet shkak për përhapjen e punëve të ndyra.
18. Të zbuluarit e femrës bëhet shkak për shpërbërjen e familjes dhe për mosekzistencën e mirëbesimit në mes pjesëtarëve të saj.
19. Të zbuluarit është ndër faktorët kryesorë që cojnë te imoraliteti.
20. Bëhet shkak për zbritjen e dënimit dhe fatkeqësive.
21. Të zbuluarit është fyerje për femrën dhe cenim i dinjitetit të saj.

______________
* Kjo, në fenë e tyre të devijuar, e s’ka dyshim se mbulesa ka qenë traditë edhe tek ata (sh.p)

-Marr nga libri: “Gjynahu i kobshëm, imoraliteti, ez-Zina”, i Ahmed ibën Hasen en Nehari.

Artikulli paraprakPërse Zoti e krijoi njerëzimin?
Artikulli vijuesAksion i madh policor në Prishtinë e Gjilan