5 veprat që të shërojnë zemrën

0
676

Ibrahim El-Hauas (Allahu e mëshiroftë) thoshte:

“Shërimi i zemrës është tek pesë gjëra:

1. Leximi i Kuranit me meditim

2. Barku i zbrazët

3. Namazi i natës

4. Lutja me përgjërim në pjesën e tretë të natës dhe

5. Shoqërimi me njerëz të mirë.”

(Dhemm El-Heua’, ibn Xheuzij, 64)