Si duhet ta trajtojmë jetimin

Prej hakut të jetimit është që muslimanët ta marrin nën përkujdesjen e tyre, ta edukojnë, të kujdesen për ushqimin, veshmbathjen, pasurinë, deri në kohën kur ai bëhet i aftë të përkujdeset për veten tij.

Allahu i ka paralajmruar dënim të rëndë atyre që ia shpenzojnë pasurinë e jetimit pa hak, duke thënë:

“Nuk ka dyshim se ata që shpenzojnë pasurinë e jetimit me pa të drejtë, at veçse mbushin barkun e tyre me zjarr, dhe ata do të digjen në zjarrin flakërues.”
(Nisa: 10).

Perkthim
Suad Shabani

Artikulli paraprak5 veprat që të shërojnë zemrën
Artikulli vijues9 këshilla që si ke dëgjuar më parë