6 Të mira që fiton nga shoqëria me njerëzit e mirë.

Ibën El-Kajjim thotë:

“Shoqëria me njerëzit e mirë të transferon nga gjashtë gjëra në gjashtë të tjera:

1. Nga dyshimi në siguri,

2. Nga syefaqësia në përkushtim,

3. Nga shkujdesja në kujtim,

4. Nga dëshira për dynjanë drejt dëshirës për ahiretin,

5. Nga mëndjemadhësia në thjeshtësi

6. Dhe nga nga qëllimi i keq, tek këshilla.”

Artikulli paraprak6 Menyrat se si te ruhesh nga joshja dhe provokimet e femrës?
Artikulli vijues5 Shkaqet e lindjes së bidateve