A po tutesh prej vdekjes?! Ja çfarë thotë Allahu në Kuran!

“Me të vërtetë, ata që thonë: “Zoti ynë është Allahu, e pastaj vazhdojnë në të drejtë, do t’u zbresin atyre melaqet (në momentet e vdekjes dhe do t’u thonë): “Mos u frikësoni, mos u pikëlloni! Dhe gëzohuni me xhenetin që ju ishte premtuar! (Fussilet 30).

Këtë përgëzim do ta përjetojnë në momentin e vdekjes, në varre dhe kur të ringjallen.

A nuk është kjo një myzhde e madhe për të devotshmin?

Ejani pra të pendohemi dhe ti themi JO harameve, ta falim Namazin, ta bëjmë dhikrin, dhe të bëjmë vepra të mira!

Artikulli paraprakBombica me fiqë të thatë
Artikulli vijuesIslami: Midis pasuesve injorantë dhe dijetarëve të paaftë