Abort

0
274

Abort – ndërprerje e operacionit, procesit ose procedures gjatë kryerjes së tij.

Në shtatzani, nënkupton ndërprerjn e shtatzënisë dhe daljene fetusit dhe materialeve placentale jashtë mitrës para javës 28.