Agnosticist

0
449

Agnosticist. m. sh. filoz.

Emri me të cilin quhen pasuesit dhe mbrojtësit e pikëpamjeve të agnosticizmit.
Agnosticist. mb. filoz.

Që ka të bëjë me agnosticizmin; që ndjek e mbron parimet e agnosticizmit. / Teori (rrymë, pikëpamje) agnosticiste. Qëndrim agnosticist.

Agnosticizëm. m. filoz.

Rrymë filozofike idealiste, që mohon mundësinë e njohjes së botës objektive dhe të ligjeve të zhvillimit të saj.