Arabia Saudite ka nevojë për më shumë se sa vetëm të ndërrojë pamjen

0
268

Që nga ngjarjet e 9/11 Arabia Saudite ka pësuar në imazhin e saj publik, dhe nga ajo kohë duket të jetë e etur për të përmirësuar imazhin e saj në skenën ndërkombëtare. Si një aleat i qëndrueshëm për një kohë gjatë, në perëndim ende konsiderohet një faktor politik shumë i rëndësishëm në Lindjen e Mesme dhe në në pranverën arabe, në të cilën Arabija Saudite është përpjekur me kapacitet të plotë për një imazh më të mirë përmes reformimit të aspekteve të ndryshme të ekonomisë kombëtare, sistemit social dhe gjykatave.
Në debatet e fundit ka filluar të zëjë vend askush tjetër përveç princesësh Basma bint Abdulaziz Saud Bin. Bija e Mbretit Saud ish-sundimtari i vendit, ajo ka bërë një listë të ndryshimeve që ajo e ndjen të nevojshme të ndërimrren për progresin e Mbretërisë, duke bërë thirrje që progresi të vazhdojë në të njëjtin drejtim sic i nisi zhvillimet babai i saj.
Ajo bëri thirrje për ndryshime brenda kushtetutës dhe heqjen e ligjeve që lejojnë gjykatësit të nxjerrin vendime nga interpretimi i tyre që ja bëjnë Kuranit, ku kushtetuta “duhet të jetë frymëzuar nga filozofia e Kuranit me parimet që janë vendosur në gur dhe jo parime që mbesin të hapura që gjykatësit të kenë mundësinë për gjykime individualë siç ndodh tani. “
Sistemi Saudit është një përzierje e çuditshme e zakoneve të para islamit, ligjeve të bëra nga njeriu dhe ligjeve islame. Arabia përdor terminologji të veçanta për të bërë dallimin ndërmjet ligjeve islame dhe atyre të bëra nga njeriu. Në një libër arabisht për kushtetutën e Arabisë Saudite, autori thotë se termet si “ligji (kanuni) dhe’ Legjislativi (Tashrii’)’ janë përdorur vetëm në Arabinë Saudite për t’iu referuar rregullave të marra nga Sheriati islam .. … Ndërsa sa i përket rregullave/ligjeve të bëra nga njeriu të tilla si Sistemet (Andhimah) ‘apo’ simbolet e udhëzimit (Ta’limaat) ‘ose’ dekretetet (Aëamir) ‘…… “. Për ta larguar ligjin islamik edhe ashtu pak të apliuar duhet të që mbretërija të jetë më pak e mbushur me pamjet e kufizuara të sundimtarëve saudite.
Problemet themelore dhe zgjidhjet që duhet të institucionalizohen në formë të detyrueshme nga Islami janë:
• Ndryshimi kushtetues. Padyshim Islami bashkon shumicën dërrmuese të njerëzve në Arabinë Saudite – 97 për qind e popullsisë është myslimane. Është pra e natyrshme që një kushtetutë e re të bazuar tërësisht në Kur’an dhe Sunnet. Thjesht duke pasur një kushtetutë islamike por vetëm duke paguar për premtimet boshe që quan në situatën e paevitueshme aktuale të Mbretërisë, e cila posedon burimet më strategjike të naftës në botë, por nuk ka qëndrueshmëri ndërkombëtare.

• Përfaqësimi, llogaridhënia dhe sundimi i ligjit. Kushtetuta duhet të shprehë qartë detyrimin politik dhe krijimin e Mexhlisit të Umetit. Ky mekanizëm do të lejojë për përfaqësim, llogaridhënie dhe zgjidhje të mosmarrëveshje në një mënyrë të organizuar dhe të kontrolluar.

• Ekonomia, punësimi dhe rritja ekonomike. Aktualisht Arabia Saudite si shumë nga vendet e tjera të rajonit ka një ekonomi më të madhe të vendeve muslimane, ekonomia e të cilëve është pothuajse e një burimi të vetëm, që i bënë ata të jenë të varur në një pjesë të vogël të burimeve fosile. Arabia Saudite posedon vetëm një pjesë të vogël të komplekseve industriale dhe si rezultat i kësaj ka qenë e paaftë për të krijuar vende të reja pune. Rezervat e naftës saudite i përkasin edhe Ummetit sipas rregullave të Islamit në për pronat publike dhe për këtë arsye duhet të përdoren për të rritur zhvillimin e saj ekonomik. Arabia posedon fushën më të madhe naftës në botë të përbërë nga rezervat e mbi 262 Miliard fuçi, që njëherit është rezerva më e madhe botërore. Kjo pasuri e naftës duhet të përdoret për të zhvilluar një industri indigjene dhe të shumëllojshme të prodhimit që do të krijojë vende pune dhe rritje ekonomike.

• Pavarësija e sigurisë/mbrojtjes. Sipas sovranitetit Sheriatit sovraniteti nuk ekziston përveç kur një komb mund të sigurojë kufijtë e saj dhe është e vetëmjaftueshme në këtë. Monarkija e vendit pothuajse e ka shitur shpirtin e vet në SHBA. Një vend shumë larg nga historia e vendit. Ndërhyrjet ushtarake perëndimore duhet të hiqen.

• Islami ka rregulla të qarta të detajuara mbi të drejtat e grave. Kjo është diçka që është e përcaktuar qartë në Islam dhe e ngrit statusin e grave që nga koha e injorancës. Arabia Saudite akuzote se ende mban disa prej koncepteve të injorancës që Islami i ka ndaluar shprehimisht. Me bindje Islami, të drejtat e grave i garanton të mbrojtura dhe i trajton ato si bërthama në shoqëri, që vetëm nëna mund të përmbushë rolin e saj.
Zejneb Ismail
Al Arabiya