Beograd – Dikur në këtë xhami ligjëratat janë mbajtur në gjuhën shqipe

0
188

“NË VITIN 1899, NË XHAMINË E BAJRAKLISË NË BEOGRAD, LIGJERATAT E MUAJIT RAMAZAN JANË MBAJTË NË GJUHËN SHQIPE. MUFTIJA I KOHËS SYLEMAN EF. FALAXHIQI NGA LESKOVCI ISHTE NJË PERSON ME AUTORITETET NË BEOGRAD.”

 

[Nga libri Petrit Imamit “Srbi i Albanci kroz vekove” Bg., 1999, faqe 165. (P. I. “Serbët dhe shqiptarët gjatë shekujve”). | Prurje nga Shevki Voca|