Cash flow

0
840
Money coins fall out of the golden tap

Cash flow (shq.kesh flou) ose rrjedha e parave – Nënkupton kapacitetin e lëvizshmërisë së lirë të parasë në kompani.