• Çka e Bëri Shejhun e nderuar Muhamed Arifi të qeshë !

0
• Çka e Bëri Shejhun e nderuar Muhamed Arifi të qeshë ! Në një Ligjeratë të tij thërret një djalë në telefon dhe i thotë: ''Shejh...

Ngrënia e kamatës është prej mëkateve të mëdha

0
Allahu i Madhëruar ka thënë: “0 ju që keni besuar! Ta keni frikë Allahun dhe hiqni dorë nga kamata, nëse jeni besimtarë të vërtetë…” (Bekare,...

Vështroni butësinë e Allahut!

0
“ Ditën, kur qielli me re do të hapet e engjëjt do të lëshohen në zbritjen e madhe, atë ditë pushteti i vërtetë do...

Thirrja që shejtani i bën njeriut

0
Allahu Tebarake ue Te’ala ka thënë: “O njerëz! Ushqehuni me të gjitha ato gjëra të lejuara e të mira që gjenden në tokë dhe...

3 Shtyllat e adhurimit

0
Shtyllat e adhurimit Adhurimi ka tre shtylla, ato janë: 1- Dashuria. 2- Frika. 3- Shpresa. Ndërsa disa dijetarë të tjerë kanë thënë se ato janë katër: Dashuria, Madhërimi,...

Pesëmbëdhjetë arsye për të mos humbur kohën

0
Pesëmbëdhjetë arsye për të mos humbur kohën Të gjithë e dimë se nuk është mire ta kalojmë kohën kot. Duhet ta kemi të qartë...

GJYSMË ORE NË VARR! ÇFARË PA?

0
GJYSMË ORE NË VARR! ÇFARË PA? Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, familjen, shokët dhe mbarë pasuesit...

Sa sevape mund të fitosh në 10 minuta?

0
Pasi që vështrova gjendjen time dhe gjendjen e atyre që e humbin kohën e tyre në sende të kota, unë dëshirova që të inkurajojë...

5 veprat që të shërojnë zemrën

0
Ibrahim El-Hauas (Allahu e mëshiroftë) thoshte: “Shërimi i zemrës është tek pesë gjëra: 1. Leximi i Kuranit me meditim 2. Barku i zbrazët 3. Namazi i natës 4. Lutja...

Një shoqëri e sinqertë i mbijeton edhe kohës

0
Një shoqëri e sinqertë i mbijeton edhe kohës Muhamedi alejhi selam ka thënë: “Njeriu është në fenë e shokut të tij, prandaj le të shikojë...