3 gjera të bëjnë të fitosh respektin e njerëzve

0
Tri gjera të bëjnë të fitosh respektin e njerëzve: Modestia, dhuratat dhe kur i dëgjon (ndjek) ata me vëmendje. Ata’u (Allahu e meshiroftë) thoshte: Dikush më flet...

Mosrespektimi i prindërve është mëkat i madh

0
Allahu i Madhëruar ka thënë: “Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër përveç Tij dhe të silleni në mënyrë...

Hasan Basriu [rahimehull-llah] thotë: “Shikoni këtë bujari dhe fisnikëri të Allahut…

0
Teubeja është detyrë e përhershme në ymrin e njeriut, për shkak të nevojës së përhershme që ka njeriu për te në këtë jetë, sepse...

Thonë "Ka qenë shumë i sëmurë, Vdiq u qetësua, shpetoi!"

0
Thone "Ka qene shume i semure, Vdiq u qetesua, shpetoi!" Trasmeton Aishja, Allahu qofte i kenaqur prej saj, se i thane Profetit ﷺ paqja dhe...

Sjellja e mirë ndaj injorantit

0
Sjellja e mirë ndaj injorantit Pasi që një person të jetë larguar nga shoqëria e atyre shokëve injorantë dhe të jetë drejtuar shoqërisë së atyre...

O TI I SPROVUAR ME SIHËR !

0
O TI I SPROVUAR ME SIHËR ! O ti që je i sprovuar me sihër, mos u pikëllo për atë që të goditi. Allahu e...

“Shkencëtarët” u takuan për të zbuluar një “gabim” në Kur’an

0
“Shkencëtarët” u takuan për të zbuluar një “gabim” në Kur’an Shkencëtarët e perëndimit u takuan, për të zbuluar një “gabim” në Kur’an !!! “Deri atëherë kur...

1 Prilli – Gënjeshtra !!!

0
Islami si fe na tërheq vërejtjen për gënjeshtrën në përgjithësi, dhe e llogaritë atë prej cilësive të kufrit-mosbesimit dhe nifakut-dyfytyrësisë. Allahu në Kur’an thotë: “Pa...

Si ta dish që Allahu është i kënaqur me ty?

0
Si ta dish që Allahu është i kënaqur me ty? Nga shenjat që tregojnë se Allahu është i kënaqur me robin e Tij është edhe...

Kultivimi i tokës në xhenet

0
“…aty do të kenë çka t’u dëshirojë shpirti dhe t’u kënaqet syri. Ju do të jeni aty përgjithmonë.” (Zuhruf: 71) Ebu Hurejra r.a. tregon: “Një...