Dëshiroj ta ndryshoj botën!

0
Transmetohet se një i ri rreth të njëzetave vendosi me bindje që ta ndërroj dynjallëkun dhe gjeneratën njerëzve të asaj kohe. Plotë energji dhe...

Mos u brengos për atë që të është premtuar…

0
Hatim el Asam, kishte dëshirë të madhe të shkoj në haxh. Vajza e tij e këshilloi dhe e bindi të mbështetet në Allahun dhe...

Morali që duhet të ketë çdo njeri

0
Përkujdesja ndaj moralit Njeriu në zanafillën e tij njihet si egoist (në kuptimin që çdo mirësi dëshiron ta ketë për vete). Shthurja e moralit nis...

Pasqyra e dështimit/suksesit.

0
Një ditë erdhën nëpunësit në vendin e punës dhe e panë një pano të madhe të venduar te dera kryesore, ku shkruante: "Dje vdiq njeriu...

10 Përfitimet e sadakasë në këtë botë dhe botën tjetër

0
Dijetari-Fekihu i njohur Ebu El Lejth Es Semerkendij Allahu e mëshiroftë ka thënë: U këshilloj të jepni lëmosh qoftë ajo e paktë apo e shumtë,...

Tridhjet shenjat e hipokritëve

0
Tridhjet shenjat e hipokritëve 1. Janë falls në thëniet e tyre dhe gënjejnë. 2. Tradhëtojnë. 3. Tregojnë mosbindje dhe dëshirojnë të debatojnë. 4. Thyejn premtimin. 5. Janë dembel në...

5 çëlesat e fshehtësie e nuk i di askush përveç Allahut.

0
Transmetohet nga Abdullah bin Umer (Allahu qoftë i kënaqur me të dy ata!) se ka thënë: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i...