Çfarë është ekonomia joformale?

Ekonomia joformale në përgjithësi i referohet aktiviteteve që njerëzit bëjnë për të fituar para që nuk rregullohen nga ndonjë organ qeveritar.

Ekonomia joformale, e quajtur edhe sektori joformal ose ekonomia gri, është një pjesë e ekonomisë që nuk monitorohet as tatohen nga qeveria. Ideja e një sektori joformal filloi të zbatohej për vetëpunësim në biznese të shumta të paregjistruara, por u zgjerua të përfshinte të gjitha punët e pagave në të papunësuarin sektor.

Cila është origjina e termit “Ekonomia joformale”?
Përdorimi fillestar i këtij termi i atribuohet një modeli të zhvillimit ekonomik, i cili u krijua nga W. Arthur Lewis për të përshkruar jetesën ose prodhimin e punësimit të përdorur kryesisht në shtetet në zhvillim. Arthur Lewis e përdori këtë term për të përshkruar llojin e vendeve të punës të cilat janë parë nga shumë njerëz si dështimi jashtë sektorit modern industrial. Një tjetër shkollë mendimi argumenton se pjesëmarrësit që punojnë në ekonominë joformale janë ata që nuk kanë siguri sociale për punë. Sipas sociologut holandez Saskia Sassen, sektori aktual informal është produkt dhe shofer i kapitalizmit të avancuar, si dhe fokusi primar në sipërmarrjen në zonat urbane të udhëhequr nga shumë individë krijues si zhvilluesit e softuerit, artistët, dizajnuesit dhe arkitektët.

Teoritë Kauze të Sektorëve Informalë
Ka shumë shkolla të mendimit dhe teori të ndryshme që shpjegojnë origjinën e sektorit informal. Dualists argumentojnë se njerëzit që punojnë në sektorin informal janë përjashtuar nga mundësitë aktuale ekonomike për shkak të një çekuilibrimi midis rritjes së vendeve të punës industriale moderne dhe popullsisë, si dhe një mospërputhje midis aftësive të punëkërkuesve dhe strukturës së komuniteteve aktuale ekonomike.

Ligjëruesit besojnë se sistemi ligjor armiqësor e udhëhoqi të vetëpunësuarin që të preferonte të vepronte joformalisht me zakonet e tyre ligjore, ndërsa vullnetarët besonin se sipërmarrësit që punonin në sektorin informal vendosën të punonin në mënyrë joformale pas shqyrtimit të kostove dhe përfitimeve të punës jozyrtare, krahasuar me veprimin formal .

Strukturalistët besojnë se natyra e rritjes kapitaliste është ajo që udhëheq sektori joformal, sidomos përpjekjet e kompanive formale për të ulur kostot e punës me synimin parësor të rritjes së konkurrencës, plus reagimin e firmave formale në konkurrencën e organizuar të punës, rregullat shtetërore dhe industrializimin proces.

Karakteristikat e ekonomisë informale
Një nga karakteristikat kryesore të sektorit joformal, që ka rezultuar në rritjen e tij, është mungesa e pengesave për hyrjen. Çdokush që dëshiron të hyjë në industrinë joformale mund të gjejë diçka për të bërë dhe të fitojë disa të ardhura. Karakteristika të tjera të ekonomisë joformale përfshijnë mungesën e një marrëdhënieje të qëndrueshme midis punonjësve dhe punëdhënësve, madhësinë e vogël të veprimit dhe përdorimin e aftësive të ndryshme të mësuara jashtë sistemit formal të arsimit.

Lloji i punës së bërë në sektorin informal është mjaft e ndryshme, veçanërisht në aspektin e të ardhurave të gjeneruara, teknologjisë së përdorur dhe kapitalit të investuar. Spektri i ekonomisë gri varion nga familjet e papaguara deri tek shiners këpucësh, mbledhësit junk dhe shitësit e rrugëve. Fundi më i lartë i spektrit joformal përfshin aktivitete si bizneset prodhuese ose shërbimet në shkallë të vogël që kërkojnë kosto të larta të instalimit. Njerëzit që punojnë në këtë ekonomi, nuk kanë mbrojtje sociale, përveç përfitimeve të tjera të punësimit. Këto ndërmarrje kanë orë të rregullta pune, plus ata nuk paguajnë taksa si bizneset e sektorit formal./Kumti.com

Artikulli paraprakVendet që pijnë më së shumti qumësht
Artikulli vijuesKëto janë vendet që nuk e paguajnë Tatimin mbi të Ardhurat