Këto janë vendet që nuk e paguajnë Tatimin mbi të Ardhurat

0
474

Ekziston një numër i vogël i vendeve në botë që nuk mbledhin ndonjë taksë mbi të ardhurat personale.

Tatimi në të ardhura është një formë e taksës që imponohet drejtpërsëdrejti nga të ardhurat financiare individuale nga qeveria. Zakonisht, individëve pritet të paraqesin deklaratat tatimore çdo vit ose në përputhje me ligjet tatimore në vend. Mbushja e kthimit tatimor ndihmon në përcaktimin nëse punonjësit i detyrohen qeverisë çdo taksë. Tatimi përdoret për të drejtuar qeverinë dhe disa nga projektet e zhvillimit. Është interesante që ekzistojnë disa vende ku njerëzit nuk paguajnë tatimin mbi të ardhurat ose nëse bëjnë kështu atëherë është pothuajse sikur të mos paguajnë. Qeveritë e këtyre vendeve nuk vendosin taksë mbi të ardhurat për qytetarët e tyre për arsye të ndryshme. Vendet që nuk paguajnë tatimin mbi të ardhurat përfshijnë:

13. Emiratet e Bashkuara Arabe
Emiratet e Bashkuara Arabe janë një nga vendet më tërheqëse të naftës në Lindjen e Mesme që nuk kanë asnjë taksë federale mbi të ardhurat. Pagat pa taksa janë një nga arsyet pse një numër i madh njerëzish janë tërhequr për të punuar në Emiratet e Bashkuara Arabe. Megjithatë, Tatimi mbi Vlerën e Shtuar do të vendoset për mallrat që nga viti 2018. Pavarësisht nga rregulloret e tatimit mbi të ardhurat, Emiratet e Bashkuara Arabe konsiderohen të kenë një nga ekonomitë më të qëndrueshme në botë, të cilat forcohen nga depozitat e pasura të naftës dhe gazit në Vendi. Ajo ka një ekonomi të begatë në krahasim me vendet e tjera në Lindjen e Mesme, duke u përkthyer në një destinacion të shkëlqyer për biznes dhe kohë të lirë.

12. Ishujt Kajman
Duke qenë një strehë e taksave, Cayman Island ka tërhequr bashkëpunime shumëkombëshe dhe aktivitete të tjera ndërkombëtare, për të mbrojtur të gjitha aktivitetet e tyre nga taksimi. Përveç tatimit mbi të ardhurat, interesi dhe dividentët e fituara nga kompanitë nuk tatohen nga qeveria. Për këtë arsye, Cayman është bërë një menaxher i rëndësishëm fondesh në botë. Ligji që zbaton tatimin në Ishujt Kajman është hartuar në atë që qeveria merr një pagesë vjetore, e cila quhet tarifë për licencim nga bashkëpunimet në det të hapur, në vend të tatimit mbi të ardhurat dhe forma të tjera të taksave të rregullta. Mjedisi pa taksa vepron si nxitje për shumicën e njerëzve që punojnë në vend.

11. Bahamas
Në Bahamas nuk ka tatime mbi të ardhurat. Të shijuarit e përfitimeve nga mos pagimi i tatimit mbi të ardhurat në vend varet nga vendbanimi dhe jo nga marrja e nënshtetësisë. Prandaj, është shumë e lehtë të hyni në jetën e taksave pa të ardhura në Bahamas pasi që një person mund të plotësojë kërkesën për qëndrim thjesht duke paguar një leje qëndrimi vjetore. Megjithatë, banorët janë të detyruar të paguajnë forma të tjera të taksave. Bahamas është relativisht i lirë për të jetuar. Vendi gjithashtu strehon disa banka që ofrojnë llogari dhe kursime në det të hapur, të cilat përdoren kryesisht nga individë që duan të paguajnë më pak taksa për to. Sidoqoftë, shërbimet mjekësore në Bahamas janë ende nën par, me emigrantët që preferojnë të kërkojnë shërbime në vendet e tyre ose jashtë.

10. Omani
Ashtu si Shtetet e tjera të Gjirit, sistemi i taksave në Oman është shumë minimal dhe jo-ekzistues në disa raste. Taksë e vogël paguhet nga njerëzit si një taksë rezidenciale. Asnjë zbritje nuk vendoset për të vetëpunësuarit, të cilët kanë të drejtë për pagat e tyre të plota. Megjithatë, një taksë mbi të ardhurat shpesh i imponohet emigrantëve. Për të mbështetur fondin e sigurimeve shoqërore, individët që punojnë në sektorin privat tatohen 6.5% të pagave të tyre. Forma të tjera të taksave janë shumë minimale në vend.

9. Bahreini
Qeveria e Bahreinit nuk drejtpërdrejt takson të ardhurat e individëve. Për më tepër, përveç tatimit mbi të ardhurat, i cili është aq i mirë sa minimal, forma të tjera të taksimit janë shumë minimale. Në vitet e fundit, një formë e tatimit është futur në të gjitha të ardhurat e fituara nga një individ. Megjithatë, tatimi konsiderohet të jetë një taksë e zakonshme e sigurimeve shoqërore dhe jo tatimi mbi të ardhurat siç kanë argumentuar disa njerëz. Kjo taksë përbën një total prej 1% të të ardhurave totale të të gjithë punëtorëve në vend. 1% e vendosur ndaj të gjithë punëtorëve ka për qëllim të financojë një skemë për të papunët.

8. Brunei
Tatimi mbi të ardhurat në Brunei rregullohet nga Akti i Tatimit në të Ardhura (Kapitulli 35) dhe Akti i Tatimit në të Ardhurat (Petroleum) (Kapitulli 119). Asnjë taksë nuk vendoset për të ardhurat personale për punonjësit që punojnë në vend. Megjithatë, një taksë u imponohet kompanive dhe organizatave të tjera të fitimit të të ardhurave dhe të fitimit. Asnjë taksë nuk është imponuar për banorët e Bruneit. Megjithatë, jo-rezidentët pritet të paraqesin shpesh kthime të kthimit të taksave të banimit në qeveri. Për shembull, nëse një emigrant vendos një kompani në Brunei, qeveria merr 20% të të ardhurave të tyre të përgjithshme si taksë. Taksat e ngarkuara drejtohen në ekonominë e vendit për të financuar disa projekte zhvillimore.

7. Katari
Nuk ka taksë mbi të ardhurat e vendosura për sigurimet shoqërore dhe pagat tek banorët vendas të Katarit. Megjithatë, pagat e emigrantëve tatohen sipas ligjeve të tyre tatimore të kombësive të tyre origjinale. Shpërblimet nga Irlanda, Australia, Afrika e Jugut, Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Kanadaja tatohen sipas ligjeve tatimore nga qeveritë e tyre përkatëse. Kompanitë në Katar paguajnë 10% të të ardhurave të tyre të përgjithshme si taksë, e cila paguhet çdo vit. Këto taksa nuk janë të zbatueshme për të ardhurat individuale, por mbi të ardhurat e kompanisë dhe të organizatës. Katari është një nga vendet e preferuara për të punuar për shkak të infrastrukturës së zhvilluar mirë dhe mjedisit pa taksa. Ajo vazhdon të tërheqë emigrantët nga e gjithë bota.

6. Bermuda
Bermuda nuk imponon tatimin mbi të ardhurat për punonjësit që punojnë në vend. Ai gjithashtu nuk vendos tatime mbi fitimet, të ardhurat, dividentët ose fitimet kapitale, nuk ka kufi për akumulimin e fitimit dhe nuk ka kërkesë për shpërndarjen e dividentëve. Megjithatë, sipas Aktit të listës së pagave të vitit 1995 të vendit, qeveria e Bermudës vendosi të futë një taksë pagash e cila u imponohet punëdhënësve. Taksimi i taksës së listës së pagave hyri në fuqi në prill të vitit 2017. Punëdhënësit dhe personat e vetëpunësuar vendosen në tatimin mbi listën e pagave.

5. Kuvajti
Nuk ka tatime mbi të ardhurat personale për njerëzit që punojnë në Kuvajt. Edhe pagat e emigrantëve që punojnë në Kuvajt nuk tatohen. Përveç rezervave të mëdha të naftës në vend, pagat pa taksa të ardhura tërheqin emigrantët dhe të huajt e tjerë për të kërkuar punësim dhe mundësi të tjera në vend. Të ardhurat dhe të ardhurat nga nafta në Kuvajt me lehtësi e mbështesin ekonominë. Prandaj, qeveria nuk sheh ndonjë arsye për të imponuar një taksë mbi pagat e individëve. Megjithatë, kompanitë e huaja të themeluara në Kuvajt paguajnë 15% të të ardhurave të tyre në qeveri si taksa. Kompanitë lokale janë të përjashtuara nga taksat. Janë diskutuar për të futur një taksë mbi të ardhurat në pagat e emigrantëve.

4. Arabia Saudite
Ashtu si perandoritë e tjera të Gjirit, tatimet e pakta pa taksa në Arabinë Saudite kanë luajtur një rol të madh në tërheqjen e të huajve dhe emigrantëve në vend. Megjithatë, një taksë e butë vendoset mbi të ardhurat e të huajve që punojnë në shtet. Të huajt tatohen sipas rregullave të tatimit në burim. Kompanitë e huaja të themeluara në Arabinë Saudite gjithashtu tatohen në varësi të llojit të biznesit ose shërbimeve që ata ofrojnë.

3. Ishujt e Virgjër Britanikë
Përveç tatimit mbi të ardhurat, taksat si tatimi mbi dhuratat, tatimi i trashëgimisë dhe tatimi në pronë nuk paguhen në Ishujt e Virgjër Britanikë. Pagesa e tatimit mbi të ardhurat në ishujt është aq i mirë sa që nuk ekziston sepse shpesh është minimale ose nuk aplikohet fare. Taksa u reduktua në zero pas futjes së taksës së listës së pagave. Ishujt britanikë preferojnë të konsiderohen si një qendër moderne në det të hapur. Vendi është përfshirë në listën e parajsave të mëdha tatimore në botë për shkak të mungesës së taksës më të madhe në territor. Për të qëndruar për taksat e vogla ose jo-ekzistente, kompanitë në det të hapur të përfshira në Ishujt e Virgjër Britanike paguajnë një pagesë vjetore të licencës.

2. Andorra
Andorra nuk është vetëm taksë pa të ardhura, por është gjithashtu një vend me vlerë të shtuar pa taksa. Në të kaluarën e afërt, Bashkimi Evropian ka bërë presion mbi Andorrën që të fillojë të imponojë një taksë mbi të ardhurat dhe taksën mbi vlerën e shtuar. Për shkak të presionit, Andorra ka lëvizur kohët e fundit nga të qenit pothuajse pa taksa për të imponuar taksa shumë të butë ndaj të ardhurve dhe ndërmarrjeve të tjera për të kënaqur BE-në. Aktualisht, vendi imponon një taksë të vogël për qëllime banimi. Për shkak të ligjeve të butë tatimore në Andorrë, shumë evropianë nga vendet fqinje tentojnë të bëjnë pazarin e tyre në Andorrë. Është e rëndësishme të theksohet se ndryshe nga shumica e parajsave të taksave në botë, Andorra nuk siguron një vendosje të lehtë të industrive në det të hapur. Përveç të qenit një parajsë pa taksa, Andorra është gjithashtu një vend skenik për shkak të vendndodhjes së saj.

1. Monako
Tatimet në Monako janë aq të mira sa që nuk ekzistojnë. Banorët e Monakos janë akuzuar shumë pak ose aspak taksë. Tatimi mbi të ardhurat në Monako u hoq në vitin 1869. Kështu, banorët e Monakos nuk pritet të paguajnë ndonjë pjesë të të ardhurave të tyre personale në qeveri. Megjithatë, banorët e Monakos me një shtetësi franceze duhet të paguajnë tatimin mbi të ardhurat. Ligji i paguar për taksat nga shtetasit francezë është e njëjtë me ligjin e taksave që përdoret në Francë. Pasi ato tatohen, shuma i paguhet drejtpërsëdrejti Qeverisë së Francës për zhvillimin e vendit.Kumti.com