Çfarë është tregu gri?

Tregu gri karakterizohet nga lëvizja e mallrave përmes kanaleve që, ndonëse jo të paligjshme, nuk janë të qëllimshme.

Termi treg gri i referohet tregtisë së mallrave përmes kanaleve të shpërndarjes ligjore të cilat megjithatë nuk janë të destinuara nga prodhuesi origjinal. Rishitësi blen mallra nga prodhuesit ose agjentët e tyre të autorizuar, por i rishes ato jashtë kushteve të marrëveshjes. Ndryshe nga mallrat e tregut të zi që janë të paligjshme ose të vjedhura, produktet e tregut gri janë të ligjshme dhe jo të falsifikuara. Shumica e këtyre produkteve janë shpesh të reja, me vetëm pak raste kur mallrat përdoren. Një treg gri që merret me mallrat e përdorura ndonjëherë njihet si një treg i gjelbër./Kumti.com

Historia e Termit
Prodhuesit e produkteve të tilla si pajisje teknologjike dhe kompjutera kryesisht shesin mallrat e tyre përmes shpërndarësve. Shumica e marrëveshjeve të tyre të shpërndarjes diktojnë që shpërndarësit duhet t’i rishikojnë produktet drejtpërsëdrejti tek përdoruesit përfundimtarë, por disa prej këtyre shpërndarësve shkelin kontratën dhe zgjedhin të rishesin mallrat tek Rishites të tjerë. Termi “treg gri” u krijua nga prodhuesit në vitet 1980 për t’iu referuar mallrave të rishitura. Prodhuesit e krijuan këtë emër në një orvatje për të frymëzuar frikën në klientë dhe për t’i bërë ata të mendonin se blerja e mallrave të tregut të rëndë ishte e paligjshme, si për mallrat e tregut të zi. Qëllimi i prodhuesve të këtyre produkteve ishte që të inkurajojë konsumatorët për të blerë direkt prej tyre.

Përshkrim
Shitësit e produkteve të tregut gri nuk kanë marrëdhënie me prodhuesit origjinalë. Në shumicën e rasteve, tregu merret me importet paralele të mallrave të importuara në një vend pa lejen e një prodhuesi. Importet paralele shpesh ndodhin kur çmimi i një malli, kryesisht pajisjet elektronike, është më i ulët në një vend se një tjetër. Tregtarët blejnë produktet ku ato shiten me çmim të ulët, importojnë ato nëpërmjet kanaleve ligjore dhe i shesin ato me një fitim, por me një çmim më të ulët se çmimi standard i tregut. Përveç importeve paralele, disa tregje gri gjithashtu kanë të bëjnë me letrat me vlerë të aksioneve që ende nuk janë lëshuar në tregjet zyrtare. Shitja sekrete dhe e parregulluar e mallrave si nafta duke përdorur kontratat e ardhshme konsiderohet gjithashtu një formë e tregut gri.

Mallrat që shiten zakonisht në tregjet e huaja
Ka një rritje të kërkesës për automjetet e importit gri në mbarë botën që nga prodhuesit e automjeteve shpesh segmentojnë tregjet botërore sipas çmimeve dhe territoreve. Të dy makina të reja dhe të përdorura tregtohen në tregun gri. Në transmetim, produktet e tregut gri përfshijnë televizionin satelitor dhe ofrimin e radios satelitore. Telefonat celularë, elektronika, lojërat kompjuterike, lojrat e lojërave të fatit, farmaceutikët, tekstet shkollore, letrat me vlerë të bursës dhe milimet e shpeshta janë shitur edhe në tregun gri. Në Kinë, rritja e kërkesës për formulën e foshnjave nga vende të tjera si Japonia, Amerika dhe Australia pas skandalit të qumështit kinez të vitit 2008 promovon shumë importet paralele të mallit.

Veprimet e marra nga prodhuesit
Agjentët më të autorizuar, shitësit dhe importuesit janë kundër importeve paralele në tregjet e tyre të synuara. Prodhuesit shpesh i përgjigjen ankesave të tyre për shkak të frikës së marrjes së një reputacioni të keq ose humbjeve. Disa nga përpjekjet e prodhuesve për të frenuar tregun e gri përfshijnë kërkimin e zbatimit të ligjeve të pronësisë intelektuale, të tilla si markat tregtare, kundër tregut gri dhe kërkesës për heqjen e reklamave të produkteve të tregut gri në platforma si eBay dhe Google. Masat e tjera përfshijnë furnizimin e kufizuar në vendet me çmime të ulëta të tregut, duke refuzuar furnizimin me shitësit dhe shpërndarësit të cilët tregtojnë produkte të tregut gri dhe duke refuzuar të nderojnë garancitë e artikujve të blera në tregjet gri./Kumti.com

Artikulli paraprakSi të mbani mend gjithçka që mësoni
Artikulli vijuesÇfarë është ekonomia e tregut?