Çfarë është ekonomia e tregut?

Bashkëveprimi i ofertës dhe kërkesës ndikon në vendimet lidhur me investimet, prodhimin dhe shpërndarjen në një ekonomi tregu.

Marrëdhëniet ndërmjet ofertës dhe kërkesës për mallra dhe shërbime qëndrojnë në thelbin e një ekonomie tregu dhe diktojnë çmimet e atyre mallrave dhe shërbimeve. Furnizimi i referohet mallrave dhe shërbimeve dhe përfshin burimet natyrore, burimet njerëzore dhe financat. Kërkesa vjen nga nevojat e konsumatorëve, qeverive dhe ndërmarrjeve private. Në një ekonomi tregu, konkurrenca ndikon në prodhimin, shpërndarjen dhe vendimet e investimeve. Sipas këtij sistemi, një prodhues i mallrave do t’i shesë ato produkte bazuar në dy gjëra. Këto janë disponueshmëria e mallrave dhe shërbimeve dhe çmimet më të larta të konsumatorëve janë të gatshëm të paguajnë për to. E njëjta gjë vlen edhe për pagat e punës, punonjësit përpiqen të shesin kohën e tyre në shkallën më të lartë të mundshme. Shumica e ekonomive të tregut ekzistojnë nën një nivel të rregullimit të qeverisë, duke i bërë ato ekonomi të përziera të tregut dhe jo ekonomi të tregut të lirë.Kumti.com

Karakteristikat e një ekonomie tregu
Ekonomitë e tregut në mbarë botën ndajnë disa karakteristika kryesore. Për shembull, shumica e mallrave dhe shërbimeve janë në pronësi private. Kështu, pronarët e bizneseve mund ta shesin biznesin e tyre për fitim. Pronësia është e vlefshme në një ekonomi tregu. Njerëzit që jetojnë në këtë lloj ekonomie mund të blejnë çdo produkt që dëshirojnë për sa kohë që ata janë në gjendje ta përballojnë atë. Kjo kërkon para, e cila bëhet çelësi i këtij lloji të shoqërisë. Për të fituar para, individët duhet të shesin diçka. Në këtë rast, shitja e kohës së tyre për punëdhënësit është mënyra më e zakonshme për të fituar para. Mallrat u shpërndahen individëve me më shumë para. Interesi vetjak motivon veprimet, furnizuesit shesin me çmimin më të lartë të mundshëm dhe konsumatorët negociojnë çmimin më të ulët të mundshëm. Ky interes vetjak siguron një reflektim të saktë të ofertës dhe kërkesës, e cila ndihmon në kontrollin e çmimeve. Përveç kësaj, fokusi i furnizuesve në ekonomitë e tregut është në rritjen e fitimit dhe jo në sigurimin e përmbushjes së nevojave bazë të publikut.

Përparësitë
Ashtu si me të gjitha kornizat ekonomike, ekonomitë e tregut kanë një numër përparësish. Një nga avantazhet më të mëdha është se konkurrenca nxit efikasitetin. Kjo do të thotë që për të qenë i suksesshëm, prodhuesit duhet të shqyrtojnë me kujdes proceset e tyre të prodhimit, të zvogëlojnë shpenzimet dhe të reduktojnë kohën e prodhimit. Përveç që të jetë efikas, furnizuesit duhet të jenë gjithashtu krijues dhe inovativ për të mbajtur një avantazh konkurrues. Ky mjedis gjithashtu çon në diversitetin e mallrave në treg, të cilat u japin konsumatorëve më shumë zgjedhje. Këto zgjedhje promovojnë idenë e lirisë së zgjedhjes, edhe pse zgjedhja varet nga paratë e disponueshme.

Disavantazhet
Një nga disavantazhet më të mëdha të ekonomive të tregut është mbështetja e tyre në para si masë primare dhe mjete të suksesit. Kjo krijon një shoqëri të individëve të pasur kundrejt atyre të varfër. Hendeku midis këtyre dy grupeve vazhdon të zgjerohet, sepse në këtë ekonomi është më e lehtë për njerëzit me para që të bëjnë më shumë para, duke përjashtuar njerëzit që jetojnë në varfëri nga lëvizshmëria lart. Për shkak se fokusi është në fitimin, furnizuesit synojnë të ulin kostot e prodhimit të cilat mund të çojnë në dëmtime mjedisore. Shpesh është më e shtrenjtë të prodhohen mallra në mënyrë ekologjikisht të qëndrueshme, prandaj kërkohet rregullore të qeverisë. Në të njëjtën shënim, kushtet e punës mund të jenë gjithashtu të nën-par sepse sigurimi i shëndetit dhe sigurimit i kushton më shumë para, duke hequr nga fitimi. Siç u përmend më parë, objektivi kryesor i ekonomive të tregut është fitimi, jo përmbushja e nevojave sociale. Si rezultat, programet si sigurimi social, asistenca ushqimore, ndihma mjekësore dhe përfitimet e papunësisë kanë tendencë të jenë më të vogla dhe mbështeten në taksat për financim. Kjo do të thotë që individët me disavantazhe nuk janë në gjendje të konkurrojnë në treg./Kumti.com

Artikulli paraprakÇfarë është tregu gri?
Artikulli vijuesÇfarë shkakton Depresioni i Madh