Cili është ndryshimi midis një depresioni dhe një recesioni?

Në ekonomi, termi depresioni dhe recesioni ndonjëherë përdoren në mënyrë të ndërsjellë, edhe pse kjo nuk është një praktikë e saktë.

Termat recesioni dhe depresioni janë përdorur dikur në mënyrë të ndërsjellë në ekonomi. Megjithatë, termat nënkuptojnë dy gjëra të ndryshme.

Çfarë është një recesion?
Një recesion është një rënie ekonomike e përgjithshme e cila zgjat më shumë se disa muaj. Shpesh do të shfaqet si një rënie në shitjet me pakicë, të ardhurat, produktivitetin dhe punësimin. Disa faktorë mund të shkaktojnë recesion që variojnë nga inflacioni, normat e interesit të lartë, ulja e pagave dhe ulja e besimit të konsumatorit. Përkufizimi i një recesioni shpesh ndryshon midis vendeve. Byroja Kombëtare e Kërkimeve Ekonomike (NBER) mat faktorët e lartpërmendur për të zbuluar një recesion. Në Mbretërinë e Bashkuar dhe pjesën më të madhe të Evropës, një recesion është deklaruar pasi rritja negative ekonomike është regjistruar për dy tremujorë radhazi.

Një recesion çon në disa efekte të padëshirueshme. Papunësia rritet duke zvogëluar fuqinë blerëse të konsumatorit. Ajo gjithashtu ndikon në sektorin e strehimit pasi njerëzit që nuk mund të bëjnë pagesat e hipotekave humbasin shtëpitë e tyre. Bizneset e shumta falimentojnë si një rënie në urdhërat e biznesit është dëshmuar. Qeveria nganjëherë bails nga institucionet e mëdha financiare në prag të falimentimit. Një recesion shpesh shihet si një dukuri normale në ciklin e biznesit.

Çfarë është Depresioni?
Termi depresioni nënkupton një periudhë të zgjatur të aktivitetit ekonomik të ngadalësuar. Në një periudhë të tillë, ka papunësi të përhapur, investime të ulëta, produktivitet të ulët për firmat dhe shpenzime të ulëta të konsumatorëve. Firmat e shumta raportojnë falimentime ndërsa të tjerë zvogëlohen dhe pushojnë nga punonjësit. Karakteristikat e tjera të një depresioni përfshijnë një reduktim të kredisë në dispozicion, një rënie në tregtinë dhe tregtinë duke përfshirë tregtinë ndërkombëtare, deflacionin e çmimeve, paqëndrueshmërinë e qëndrueshme në vlerën e monedhës dhe dështimet e bankave. Një depresion nganjëherë është i përshtatur si një formë serioze dhe e rëndë e recesionit që nënkupton aktivitet të ulët ekonomik që shtrihet për dy ose më shumë vite dhe PBB-ja mund të bjerë më shumë se 10%. Rimëkëmbja nga një depresion shpesh është e ngadaltë, dhe shumica e kohës, ndërhyrja e qeverisë është e nevojshme. Në vitet që çuan deri në shekullin e 18, depresionet u shkaktuan nga faktorë joekonomikë, duke përfshirë luftën dhe dështimet e kulturave për shkak të motit të keq. Nga shekulli i 19-të, depresionet ishin të lidhura drejtpërdrejt me faktorët komercialë, spekulativë dhe industrialë./Kumti.com

 

Shembuj të Depresionit
Depresioni i Madh filloi në SHBA në vitin 1929. Depresioni u shkaktua nga rrëzimi i tregut të aksioneve të vendit. Deri në vitin 1933, papunësia në vend kishte arritur në 25%. Depresioni u përhap në vende të tjera kapitaliste, dhe ishte gjithashtu një shkak që monedhat kryesore të kthejnë shpinën në standardin e arit. Gjatë Depresionit të Madh, portofolat e investitorëve të shumtë u bënë të pavlefshëm. Trazirat politike, varfëria, uria dhe papunësia u dëshmuan në pjesë të ndryshme të vendit. Në vitin 1932, presidenti i sapozgjedhur Franklin D. Roosevelt mbikqyri zbatimin e masave për të ndrequr situatën, duke përfshirë krijimin e Komisionit të Letrave me Vlerë (SEC), i ngarkuar për të rregulluar tregjet e aksioneve të vendit. Një tjetër institucion, Korporata Federale e Sigurimit të Depozitave, u ngarkua për të mbrojtur llogaritë e depozituesve./Kumti.com

Artikulli paraprakÇfarë shkakton Depresioni i Madh
Artikulli vijuesÇka e shkaktoi krizën financiare të vitit 2008?