Havarixhët janë kërkues të dynjasë

“Një burrë prej havarixhëve shkoi tek Hasan Basriu, dhe i tha: çfarë thua për havarixhët? Hasani iu përgjigj: ata janë njerëz dynjaje.

Tha: nga e thua që ata janë njerëz dynjaje, në një kohë kur ndonjëri prej tyre kalon mes shigjetave derisa vdes?! E braktisën familjen dhe fëmijën e tij?!

Hasani iu përgjigj: më thuaj për sulltanin(për kryetarin e vendit)! A të ka penguar nga falja e namazit, nga dhënia e zekatit, nga bërja e haxhit dhe umres! Pastaj shtoi: mendoj se të ka penguar (dhe privuar) nga dynjaja, dhe për këtë e lufton”.

El basair uedh-dhekhair vll.1 fq. 156
Përktheu: Besmir Cacani

Artikulli paraprakNjeriu i bardhë të bëjë shaka me te ziun
Artikulli vijuesLidhja e Shijave me Çifutët