Iktinaz

0
315
Iktinaz: I referohet grumbullimit të pasurisë pa i përmbushur obligimet në lidhje me te.