Aukaf

0
294
Aukaf: Kjo është shumësi i foljes Wakf (shih më poshtë). I referohet një prone që është transferuar në një bamirësi apo amanet sipas bazës vullnetare dhe të përhershme. Qëllimi është që shfrytëzimi i saj t’i shërbej njerëzve tjerë.