Ja çfarë thoshte Shejh Bin Bazi për Shejh Albanin

0
418

Shejh Abdul Aziz bin Bazi -All-llahu e mëshiroftë

Në këtë kohë nuk kam parë në sipërfaqen e tokës dijetar të hadithit si dijetari (alametu) Muhammed Nasirud-din Albani. Po ashtu është pyetur shejh bin Bazi për hadithin e Pejgamberit alejhi selam: “All-llahu dërgon për këtë ymmet në krye të çdo njëqind viteve dikënd që e rigjallëron fenë e Tij”, dhe se kush është ai që e rigjallëron fenë në këtë shekull? E ai -Allahu e mëshiroftë – u përgjegj: ’Sipas mendimit tim, ai që e rigjallëron fenë në këtë shekull është Shejh Muhammed Nasirud-din Albani. All-llahu e di më së miri.