KOMANDAT E MUHAMMEDIT (A.S.) PËR LUFTËRA

0
279
Mos vrisni fëmijë
Mos vrisni të moshuar
Mos i vrisni gratë
Mos i vrisni të sëmurët
Mos i vrisni murgjërit
e as priftërinjtë
Mos i gjymtoni të vdekurit
Mos i therni kafshët vetëm kur jeni të uritur
Mos preni pemë
Mos i shkatërroni faltoret apo kishat
Mos i vrisni murgjërit e as priftërinjtë
Mos i shkatërroni shtëpitë e banimit
Mos i vrisni ata qëdorëzohen
Mos i vrisni ata që ikin.
Jeni të mirë me të zënët robër dhe ushqejini ata
Mos i detyroni në Islam