Migrenë

0
870

MIGRENË f. mjek.

Sëmundje që shfaqet me dhembje të herëpashershme e të forta të kokës, zakonisht në njërën anë.