Nëse gjatë namazit nuk dëgjojmë zërat e fëmijëve në radhët e pasme…

0
1211

Ka thëne Omeri radiallahu anhu: Nëse gjatë namazit nuk dëgjojmë zërat e fëmijëve në radhët e pasme, duhet te frikësohemi për brezat e ardhshëm..