Përkufizimi i martesës në fe:

Përkufizimi i martesës në fe:
“ Akt i saktë bashkëshortor.”

Gjykimet e martesës:
1. Obligim: për atë që i frikësohet rënies në imoralitet.

2. E ndaluar: për atë që është i martuar dhe kërkon të martohet sërisht me grua të dytë, por nuk mban drejtësi midis bashkëshorteve të tij.

3. E papëlqyer: për atë që është i varfër dhe nuk ka epsh për martesë.

4. E lejuar: për atë që është i pasur dhe nuk ka epsh për martesë.

5. E pelqyer: kjo është origjina e gjykimit të martesës.

Artikulli paraprak4 kushtet e aktit martesor islam:
Artikulli vijuesKu përfundojnë shpirtrat e kafshëve dhe shpendëve pas ngordhjes së tyre? A është meleku i vdekjes ai që merr shpirtrat e tyre?