Përse Rafidet e urrejnë Ebu Hurejren?

0
561

Pyetja: Rafidinjet e urrejnë Ebu Hurejren, pse ndodh kjo o shejhu ynë?

Albani: Sepse i ka asgjësuar ata në shumë hadithe që ai ka transmetuar. Allahu qoftë i kënaqur prej tij.

Al-Hudaa wen-Nur, 445.