ProVITA vizitoi shkollën fillore për fëmije me aftësi të kufizuara

0
276

Shoqata për kulturë dhe edukim shëndetësor ProVITA vizitoi shkollën fillore për fëmije me aftësi të kufizuara. Si që lajmërojnë nga kjo OJQ, vizita kishte karakter edukativ ku u fol për kujdesin që duhet pasur ndaj shëndetit oral si dhe u bë shpërndarje e mjeteve për pastrim të dhëmbëve dhuratë nga një ordinancë stomatologjike.

Fëmijët dhe udhëheqësia e kësaj shkolle u shprehën të kënaqur me këtë vizitë me shpresë se vizitat e tilla do vazhdojnë edhe në të ardhmen.

ProVITA vizitoi shkollën fillore për fëmije me aftësi të kufizuara (2)

ProVITA vizitoi shkollën fillore për fëmije me aftësi të kufizuara (3)

ProVITA vizitoi shkollën fillore për fëmije me aftësi të kufizuara (4)