Rregulla në kohën e fitneve

0
161

1. Mos paso ndjenjat, por lidhi ato me ligjin islam.
2. Vërtetësia në transmetime dhe mosnxitimi.
3. Kujdes nga injoranca! Kujdesu për dijen dhe mësimin.
4. Në divergjenca kujdes nga të vegjëlit, kapu për dijetarët e mëdhenj.
5. Kujdes nga çështjet e shpikura, paso sunetin e Muhamedit alejhi selam.
6. Kujdes mos iu afro fitnes (sprovës), qëndro larg saj.
7. Parandalimi i fitnes është më i lehtë se sa largimi i saj.
8. Kujdes nga epshi kur merr fetvanë. Merr atë që ka argument.
9. Nëse je nga masa mos merr fetvanë me epshe, por pasoje të diturin.
10. Kujdes nga degëzimet, përforcohu në fe nën dritën e Kur’anit dhe Sunetit.
11. Kujdes nga grupacionet, mbaju me xhematin (shumicën).
12. Kujdes nga padrejtësitë, e keqja dhe dënimi. Përmbaju drejtësisë dhe mirësisë.
13. Mos kërko fitnet, por kërko mbrojtje prej tyre nga Allahu.
14. Mos u mashtro me zbukurimin e fitnes, por shiko në realitetin e saj me argument.
15. Kujdes nga ekstremizmi dhe përmbaju drejtësisë.
16. Kujdes nga padrejtësitë dhe vendosë drejtësinë.

Përshtati: Valdet Kamberi

/sinqeriteti.com/kohaislame