Shënon ngritje shitja e librave Islam në Londër

0
173

Një lulëzim i shitjes së librave Islam ndodh në libraritë e Londrës, 20 deri 30 % është rritur këkrkesa dhe blerja e literaturës islame krahasuar me muajt e mëparshëm.

Pas filmit me përmbajtje anti-islame… është rritur kërkesa dhe shitja e librave islame në Londer, ashtu sikur që ndodhi pas 9/11.

Një lulëzim i shitjes së librave Islam ndodh në libraritë e Londrës, 20 deri 30 % është rritur këkrkesa dhe blerja e literaturës islame krahasuar me muajt e mëparshëm.

Shita oficiale në libraritë e njohura si Waterstone, Oxfam Library London dhe të tjera, kanë deklaruar se shumë britanez kanë shtuar interesimin në librat që prezentojnë Ilsamin, dhe shumica e tyre kërkojnw përkthimin anglisht të Kur’anit Fisnik.