Skema e planit të buxhetit shtëpiak

Këtu mund të gjeni skemën për planifikim dhe menaxhim të buxhetit shtëpiak.

Gjithashtu mund t’i gjeni në formatin word dhe excel.

 

KATEGORIA

SHUMA MUJORE

E BUXHETIT

SHUMA MUJORE

AKTUALE

 

DALLIMI

TË HYRAT
Rroga
Shpërblimet/rritjet
Biletat mujore të transportit
Burimet
Të hyrat e tjera
TË HYRAT TOTALE
SHPENZIMET FIKSE
Qiraja
Rryma
Telefoni
Shpenzimet e tjera
Televizioni dhe interneti
Benzina
Sigurimi shëndetësor
Pensioni
Këstet e kredisë
Këstet e kartelës së kredisë
Shpenzimet familjare për fëmijë
Shpenzimet e tjera fikse

 

Shpenzimet e ndryshueshme

 

SHPENZIMET E NDRYSHUESHME
Ushqimet
Transporti
Karburanti
Mirëmbajtja e veturës
Riparimet shtëpiake
Shpenzimet shëndetësore
Shpenzimet personale (floktari, kozmetisti (grimisti) etj.)
Faturat e telefonit celular
Shpenzime të tjera të ndryshueshme
SHPENZIMET E QËLLIMSHME
Kursimet
Dëfrimet, argëtimet
Veshmbathja
Mobiliet
Dhuratat
Rekreacioni
Kursimet për pushime
Shpenzime të tjera të qëllimshme
TOTALI I SHPENZIMEVE
TË HYRAT NETO
(të hyrat – shpenzimet)
Artikulli paraprakShkaqet e dëmtimit të gomave
Artikulli vijuesPresidenti Thaçi ndan “Urdhrin e Lirisë” për qytetarët e Kukësit