Tiranë, Shkup, Prishtinë (FOTO)

0
327

“Ne të vërtetë besimtarët janë vëllezer” El Huxhurat: 10

  • Hoxhë Zekerija Bajrami
  • Hoxhë Ahmed Kalaja
  • Hoxhë Fadil Musliu